Dojo jest miejscem ćwiczeń. Każda z czterech ścian dojo posiada swoją nazwę i spełnia inną funkcję.

Kamiza – jest ścianą honorową, powinna znajdować się od wschodu. W kamiza umieszcza się wykonany japońskimi literami napis „aikido”, czasem także fotografię O’sensei. W dojo obowiązują pewne zasady zachowania związane z kamiza: 

Shimoza - jest miejscem przeznaczonym dla uczni. Uczniowie zasiadają w shimoza w porządku hierarchicznym po prawej stopnie wyższe po lewej niższe. W przypadku jednakowych stopni po prawej stronie siada osoba starsza stażem, zaś przy równym stopniu i stażu praktyki osoba starsza wiekiem. Przy shimoza uczniowie trzymają swoje jo i bokken.

Joseki – od strony shimoza mogą siedzieć asystenci o ile ich stopień jest dużo wyższy od stopni uczniów zasiadających w shimoza. W przypadku gdy mistrz dojo gości innego nauczyciela wyższego od niego stopniem nauczyciel ten zajmuje miejsce w joseki, ale po stronie kamiza.

Shimozeki – miejsce przeznaczone dla gości nie ćwiczących sztuk walk.

Jeżeli istnieje taka możliwość, wszystkie przedmioty nie związane bezpośrednio z ćwiczeniami powinny zostać poza dojo. Zgodnie z tradycją, dojo powinno się sprzątać przed i po zajęciach.

Należy jednak zauważyć, że w wielu dojo europejskich jak i w USA stosuje się bardziej rozluźnione niż przedstawione wyżej formy postępowania.

na górę strony