Białostocką Akademię Aikido założył Paweł Żuk sensei i jest on głownym instruktorem w BAA.

BAA wchodzi w skład Polskiej Akademi Aikido zrzeszajacej kluby z Białegostoku, Kielc, Konina, Lublina, Siedlec, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Zamoscia oraz ostatnio powstałe w Łancucie i Poznaniu. Na czele PAA stoi Dariusz Bieńkowski sensei 5° dan.

Od początku swego istnienia ściśle współpracujemy z Mistrzem André Cognard 8° dan stojącym na czele francuskiej organizacji Académie Autonome d'Aikido. Mistrz Cognard jest kontynuatorem Aikido, jakie prezentował i nauczał Mistrz Kobayashi Hirokazu 8° dan, uczeń O'Sensei-a Ueshiby, który przebywał z O'Sensei-em podczas ostatniego okresu jego życia.
W 1998 roku, tuż przed śmiercią Mistrza Kobayashi Hirokazu została założona organizacja Kokusai Aikidô Kenshukai (Kobayashi Hirokazu Ha), czyli swobodnie tłumacząc Międzynarodowa Szkoła Aikido Rodu Kobayashi Hirokazu, do której należy także BAA.